Αξιοπιστία &
Τεχνογνωσία από το
1968
ΜΟΝΩΠΑΝ Α.Ε.
Η εταιρεία ΜΟΝΩΠΑΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των μονώσεων από το 1968. Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα μονωτικών υλικών κατάλληλα για θερμομόνωση, στεγανοποίηση, ηχομόνωση, πυροπροστασία καθώς επίσης και υλικά επισκευών και στατικής ενίσχυσης, βελτιωτικά κονιαμάτων, συστήματα σφραγίσεων αρμών κ.τ.λ., αλλά και βοηθητικά εργαλεία για την εφαρμογή αυτών. Με βάση την πολυετή πείρα στο χώρο, η ΜΟΝΩΠΑΝ Α.Ε. είναι σε θέση να προτείνει την καλύτερη λύση σε κάθε πρόβλημα και να βοηθήσει στην σωστή εφαρμογή των υλικών της.
μνημονιο 2 ποτε ψηφιστηκε
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η ΜΟΝΩΠΑΝ Α.Ε. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα μονωτικών υλικών κατάλληλα για θερμομόνωση, στεγανοποίηση, ηχομόνωση, πυροπροστασία καθώς επίσης και υλικά επισκευών και στατικής ενίσχυσης, βελτιωτικά κονιαμάτων, συστήματα σφραγίσεων αρμών κ.τ.λ., αλλά και βοηθητικά εργαλεία για την εφαρμογή αυτών.

ARMAFLEX AF

Εύκαμπτη ελαστομερής μόνωση σε σωλήνες και φύλλα με αντιμικροβιακή προστασία.

Anchorset green 300

Το Anchorset green 300 είναι ρητίνη αγκύρωσης ιδιαίτερα υψηλών αντοχών, χωρίς στυρένιο.
ARMAFLEX HT

ARMAFLEX HT

Εύκαμπτη ελαστομερής μόνωση για εξωτερική χρήση και εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών.

Asphaldien PF ALU

Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη -15oC με τελική επικάλυψη φύλλο αλουμινίου.
Cemstrip

Cemstrip

Διαλυτικό καθαριστικό υπολειμάτων τσιμέντου
10''

10''